SCRIPTUM Narrativa de viatges

Preu 100 € / socis: 85 €
En aquest curs tractarem com narrar de manera literària un viatge o una excursió. Un desplaçament que, en definitiva, impliqui una sortida de la quotidianitat i un apropament a un espai nou i sorprenent. Abordarem temes com ara el viatge com a motiu literari, la veu narrativa, la consideració de l'entorn, el concepte de la crònica de viatges...I aplicarem tot un seguit de tècniques narratives per dotar de literarietat els nostres textos: l'enfocament a partir del detall significatiu, la descripció fent ús dels cinc sentits, el dir i el mostrar, el ritme narratiu...

Narrativa de viatges 1: pendent de programació
Narrativa de viatges 2:pendent de programació
Preu: 100 €* / Socis de l’Obrador d’històries: 85 € 
Els grups són de 6 - 8 persones.

* Descompte del 10 % amb el carnet de les Biblioteques de Barcelona i amb el tiquet de compra d'una guia de la llibreria Al peu de la lletra. (descomptes no acumulables)