SCRIPTUM Narrativa de viatges

Preu 110 €
En aquest curs tractarem com narrar de manera literària un viatge o una excursió. Un desplaçament que, en definitiva, impliqui una sortida de la quotidianitat i un apropament a un espai nou i sorprenent. Abordarem temes com ara el viatge com a motiu literari, la veu narrativa, la consideració de l'entorn, el concepte de la crònica de viatges...I aplicarem tot un seguit de tècniques narratives per dotar de literarietat els nostres textos: l'enfocament a partir del detall significatiu, la descripció fent ús dels cinc sentits, el dir i el mostrar, el ritme narratiu...

Narrativa de viatges 1: A partir d'octubre en format virtual
Narrativa de viatges 2:pendent de programació
Preu: 110 €*  
Els grups màxim  8 persones.