SCRIPTORUM CIRCULUS

Preu 15€ / mes

Els grups d’escriptura estan pensats per a persones que ja tenen un projecte en marxa i necessiten un estímul per continuar avançant. La posada en comú dels textos ajuda a veure si el desenvolupament de la història és l'adequat. Rebre diferents opinions obliga a reflexionar sobre el que s’està escrivint, el to, el lèxic, la versemblança, etc. Tot plegat representa una mirada nova sobre el que s’està produint.  

L’objectiu principal és treballar els escrits en grup. Es tracta de reunir de vuit a deu persones per a que treballin plegades els seus textos.

Cada colla pactarà la periodicitat de les reunions, els horaris, la quantitat màxima de fulls a entregar en cada trobada per a ser corregits a la següent i la durada de les sessions.

Les correccions hauran de ser sempre correctes i raonades i les persones corregides hauran d’entendre que la finalitat és aconseguir un text millor.

Una indicació per estimar el cost de les trobades és el següent exemple:

El preu per participar en un grup, amb trobades cada dues setmanes de 1,5 hores, és de 15€ mensuals.  En tot cas, la freqüencia i durada de les trobades es pactarà entre els membres de cada grup i el preu resultant s'establirà en cada cas.