ANALEPSI  Les històries del meu avi

Taller de guió i realització de petits documentals familiars. En preparació.