RHETORICA La veu com a eina d’expressió

Preu 110 € / mes

La véu és el instrument de comunicació que fem servir per expressar sentiments, emocions i pensaments. És l’eina de treball de molts professionals, cantants, mestres, oradors, periodistes, actors. Els escriptors també necessiten habilitats per poder llegir en públic els seus textos.
Des de l'obrador d'històries us podem assegurar que la tècnica vocal és un art que, com l’escriptura, es pot aprendre.
L'objectiu general del taller és acompanyar-vos a descobrir la vostra veu, a prendre conciencia  dels mecanismes que incideixen en la producció de la veu parlada perquè puguis fer-la servir amb competència. Ens proposem ajudar-vos a adquirir les habilitats necessàries a fi d’aconseguir competència i eficàcia vocal i a facilitar estratègies que evitin el sobreesforç i les patologies.

PROGRAMA:


Potenciar elements facilitadors de la producció oral
1. Respiració idònia
2. Coordinació fono articulatòria
3. Impostació de la veu
4. Acritud i to corporal
5. Dicció i articulació
6. Fonètica articulatòria. (vocals i consonants) fora!!! L’acotació
7. Modulació i entonació
8. Ritme
9. Ressonància
10. Intensitat i potència vocal
11. Timbre
12. El to i els registres vocals
Treballar aspectes com:
1. La velocitat
2. Les pauses
3. Les pautes interpretatives
4. Estratègies per solucionar situacions inesperades.
Eliminar elements que dificultin la producció oral
1. La tensió muscular
2. El sobreesforç vocal
3. Hàbits de masticació i deglució incorrectes
4. L’estrès

 

Es farà una sessió de 2 hores cada setmana. El taller es desenvoluparà en 4 sessions.
El preu del taller és de 110 €*
Els grups seran de 8 persones màxim.
Dia: 
Horari: 
Inici: Pendent de programació

Informa't:

escriu-nos a obradordhistories@gmail.com